Snapsvisor

snaps

ALLT ÄKTA BRÄNNVIN
Mel: I Apladalen i Värnamo

Allt äkta brännvin på svenska borden,
det är beskattat så in i Norden.
När vi nu dricker, vi tror du vet,
att statens budget blir extra fet.

 

 

DENNA SED HAR VARIT HELSVENSK
Mel: 34:an

Denna sed har varit helsvensk uti många hundra år,
och för andra att förstå den kanske inte fullt ut går.
Att få sjunga fast man inte kan är kul nog man förstår,
men betydelsen av texten inte sällan blir för svår.

Men nu är det slut på väntans tider,
ja, nu blir det härligt inom kort.
Nu ska hela glaset hivas,
nu ska dyra droppar bort.
Ja, det är för väl att våran gamla sed än lever kvar.
Nu är det slut på längtans tider,
nu vi lilla fyran tillsammans tar.

 

 

FEM KALLA
Melodi: Fem smutsiga små fingrar

Fem kalla centilitrar och en liten flaska öl,
så blir det nästan alltid när man käkar sill till dill.
Det vore ganska illa om det inte fanns nån sill!
Men de´ finns de´ som värre e´: Om de ej fanns nubbe till!

Källa: www.surstromming.se

 

 

FINLANDSSVENSK SNAPSVISA (lång version)
Melodi: Valfri melodi

Int' nu!
Men NU!

 

 

FINSTÄMD FINSK SNAPSVISA
Melodi: Vem kan segla
Framföres på finlandssvenska

Vem kan hugga sig själv i knät
Vem kan slå sig på tummen
Vem kan skära i vännen sin
Å samtidigt dra på munnen

Jag kan hugga mig själv i knät
Jag kan slå mig på tummen
Jag kan skära i vännen min
Å samtidigt dra på munnen

Källa: www.snapsvisor.eu

 

 

GÖKEN GAL
Melodi: My darling Glementine

Göken gal i gröna hagen,
uti maj hörs lärkans drill.
Tretton timmar lång är dagen
så vi tar en tuting till.

 

 

INGEMAR B
Melodi: Ingen alls

Förklaring
Röstläget ska vara mörkt, djupt och fyllt av ångest och allvar. Tänk Ingmar Bergman och se plågad ut.

(Alla fattar sina glas)
TYSTNAD!
TAGNING!
(Varvid alla dricker ur sina glas.)

Källa: www.snapsvisor.eu

 

 

INTERNATIONELLA SNAPSVISAN

H: Tycker du om mig?
D: Ja, det gör jag!
H: Är det riktigt säkert?
D: Ja, det är det!
H: Får jag komma till dig?
D:Ja, det får du!

Alla: Hopp sudderudderudde rullan lej!

H: Hurmi ja pojka?
D: Koski ja kekko!
H: Kallevalla pentti?
D: Koski ja kyllää!
H: Sarijärvi korva?
D: Koski ja pellää!

Alla: Tunti ja pitti kitti Kainen Kax.

H: Lucia bello?
D: Tinto oporto!
H: Capri mitella?
D: Tinto kanino!
H: Saldo finale?
D: Tinto kanale!

Alla: Nero mi ravioli Grenoli.

H: Pentax Minolta?
D: Honda mimiya!
H: Yen Kawasaki?
D: Fuisiyama!
H: Honda miranda?
D: Kyo sakamoto!

Alla: Sony akahi Militiji Yamaha.

H: Meun feuna Rauka?
D: Jau, fer tausan!
H: Aude teckit rickit?
D: Jau, maun bauta!
H: Kaun jak gomme in dau?
D: Jau, meun boåcku!

Alla: Tutta futta Visby tutta Bauta Mums!

 

 

JAG MÅR INTE BRA
Mel: An der schönen blauen Donau

Damerna Herrarna
Jag mår inte bra... En nubbe till?
Jag vill inte ha... Vi herrar vill!
Om ni mig ger mer... Sitt kvar, sitt still!
ser jag er som fler... Vi tror du vill!
Min mage är sjuk... En liten till?
Min hjärna är mjuk... Säj ja, du vill!
Jag kan inte tänka så bra,
så jag får väl nubben ta! Hurra!!!!

 

 

MÅSEN
Melodi: När månen vandrar...

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräke'.
Och tungan lådde vid skepparns gom
och skutan låg uti bleke'.
Jag vill ha sill hördes måsen rope'
och skepparn svarte: jag vill ha OP
om blott jag får, om blott jag får.

(Helan tas )

Nu lyfter måsen från klyvarbom
och vinden spelar i tågen.
OP'n svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att jag såg'en.
Så nöjd och lycklig den arme saten,
han sätter storsegel den krabaten,
till sjöss han far och halvan tar!

(Halvan tas)

 

 

snaps

MATSUPEN
Mel: Höga berg och djupa dalar

Nu vi tar vår lilla nubbe,
den är gjord av granens stubbe.
Den botar alla sorters värk,
sätter fart i skjorta och i särk.
Du hjälper staten,
när du tar en sup till maten.

 

 

MED LINGONRÖDA NÄSOR
Mel: Flickorna i Småland

Med lingonröda näsor och med bullrande bas
och skinande som solen uppå våra små kalas,
vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas,
men vad är det som gör att vi nu komma i extas?

JO, det är stänk av livets vatten, det är helan lilla vän,
det är litrarna som staten inte lagt beslag på än.
Det blir halvan, tersen, kvarten och en grogg vi dricka sen
och till morgonen vi spar den lilla återställaren.

 

 

PIGG & RASK
Melodi: Jazzgossen

Åsså kommer det en tuting,
genom luften som ett reaplan,
och den träffar som en snyting,
mitt i käften under röda kran,
störtar ner i lilla magen,
med jätteplask, jätteplask, jätteplask,
se'n så blir man ganska dragen,
men pigg och rask, pigg och rask, pigg och rask.

 

 

VI FYLLER PÅ
Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge kvällen e' mild
så länge ingen blir vild
så länge spegeln på väggen ger halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla så fyller vi på!

SKÅL!

 

 

ÄN EN GÅNG DÄRAN

Än en gång däran, bröder, än en gång däran,
följom den urgamla seden.
In till sista man, bröder, in till sista man,
trotsa vi hatet och vreden.
Blankare vapen sågs aldrig i en här
än dessa glasen. Kamrater: I gevär!
Än en gång däran, bröder, än en gång däran,
ur svenska hjärtans djup: Här är din sup!

Livet är så kort, bröder, livet är så kort,
lek det ej bort, nej var redo!
Kämpa mot allt torrt, bröder, kämpa mot allt torrt,
tänk på de gamla som stredo.
Fram utan tvekan i floder av Champagne,
styrkta från början av brännvin från vårt land.
Livet är så kort, bröder, livet är så kort.
Ur svenska hjärtans djup: Här är din sup!

Evert Taube