VI SKALL FESTA
Melodi: Mössen i Askungen

Vi ska dricka, vi ska festa,
vi ska göra vårat bästa,
vi ska låta marken gunga,
vi äro ännu unga.
Vi dansar uppå borden,
vi festar in Norden
Och vi ska bara dricka, sjunga,
spexa, älska, vara unga.
för vi har det jättefestligt nu!