RÖDA NÄSAN
Mel: I Apladalen

Den lille mand med den röde näse,
han kan ej skrive, ej heller läse,
men drikke brännvin och spele kort,
och kysse piger det kan han godt!

Källa: Karins snapsvisor