NÄR DET VÅRAS
Melodi: Valfri enligt listan nedan

När det våras ibland bergen
får jag komma till dig då?
Och på nytt få läsa sagan
uti dina ögon blå.
Alla skogens fåglar sjunga
och vår lycka finnes där,
när det våras ibland bergen
hos den vän som jag har kär.

Kan sjungas med olika melodier:

1. Fredmans sång nr 64 (Fjäriln vingad)
2. Här är gudagott att vara
3. Klart till drabbning
4. Flickorna i Småland
5. Trettifyran
6. Pärleporten
7. Hosianna
8. Clementine

Källa: www.snapsvisor.org