KALLA KALSONGER
Melodi: Kalle på spången

Vad är det som gör att du fryser där bak?
Jo, kalla kalla kalla kalsonger!
Vad är det som gör att din snopp hänger rak?
Jo, kalla kalla kalla kalsonger!
Trots en excellent, komplement attrahent,
man mot kärleksdrycker förblir resistent.
Vad är det som gör att man blir impotent?
Jo, kalla! Hur kalla? Jävligt kalla? Hur kalla?
Jo, kalla kalla kalla kalsonger!